کاورپولیش

بورس انواع لوازم پرداختکاری و پولیش

به اشتراک گذاری این محصول در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

دستگاه پرداخت کاری پرتابل شلنگی

دستگاه پرداختکاری پرتابل شلنگی همانطور که از نامش مشخص است یک دستگاه پرداختکاری قابل حمل است. این دستگاه برای مواردی که قطعه را نمی توان حمل نمود و عمل پرداخت کاری را انجام داد مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه پرداختکاری خرطومی( پرتابل) شلنگی همانطور که از نامش مشخص است.این دستگاه برای مواردی که قطعه را نمی توان حمل نمود و عمل پرداخت کاری را انجام داد مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد استفاده از این نوع دستگاه بیشتر مکان هایی میباشد :

که دسترسی به آنجا سخت بوده و یا امکان دسترسی با دستگاه بزرگتر نیست یعنی در واقع بعضی قطعات کوچک میباشند که دسترسی به داخل آنها توسط دستگاه های پولیش بزرگ امکان پذیر نیست یا با توجه به اینکه دستگاه های بزرگتر میبایست از برق 3 فاز استفاده شود که با توجه به محدودیت هایی که برای این مقدار برق میباشد امکان پذیر نیست.

استفاده از دستگاه های پرداخت بزرگتر در بعضی مواقع هم مقرون به صرفه نیست و هم بخاطر شرایط استفاده از این نوع دستگاه ها قابل توجیح نمیباشد.

با توجه به تولید دستگاه پرداخت خرطومی در کاور پولیش گاما نیاز های این دوستان رابرطرف ساخته ایم.

تماس بگیرید